Adaptacije

Adaptacije so ena tistih področij našega dela, katere nam prinašajo največ nevšečnosti. Največkrat se zgodi zaradi slabe organizacije dela in neustrezno izbranih izvajalcev, ki se ne držijo svojih rokov ali pa ne izvedejo storitve kot je bilo dogovorjeno med stranko-izvajalcem.

Ker smo slikopleskarji zadnji na vrsti za popravilo vseh lukenj, poškodb,… nas tudi vse bolj preganjajo dogovorjeni roki za izvedbo adaptacije. Prihaja do hitenja in slabe volje, kjer pa se dogajajo napake. Ker si tega ne želimo, se stranke za nas odločajo predvsem zaradi referenc in dobre organizacije dela (držanja dogovorjenih rokov)!, zato nam vse večkrat zaupajo t.i. adaptacije na ključ!.

Adaptacije na ključ, se lotevamo vestno in jo načrtujemo dlje časa, da ko se dela pričnejo vse poteka po zadanih planih brez pretresljivih sprememb. Ko nas stranka pokliče in se odloči za adaptacijo stanovanja, ji svetujemo, predlagamo poznane izvajalce (keramičar, električar, vodovodar, centralist, parketar ) in nudimo celoten nadzor nad potekom adaptacije. Slikopleskarji smo prisotni od samega začetka ko se stene postavljajo ali podirajo in do konca kjer se stene pobelijo pred vselitvijo. Tako moramo vseskozi dobro sodelovati z  izvajalci in brez dobre organizacije pride do konfliktov in slabe volje.

1.ogled stanovanja/hiše

Na ogledu natančno izmerimo kvadraturo stanovanja/sten/tal in stranki svetujemo pri načrtovanju del, ki bodo nastale tekom procesa adaptacije. Probamo zajeti celoto in gledamo na tako svoje storitve kot tudi na druge izvajalce, ki jih bo potrebno opraviti, če želimo ugoditi vsem željam stranke. Po izmerah se sestavi ponudba glede na predvidena dela. Vedno v delovnem procesu nastanejo tudi nepredvidena dela, zato z neko oceno stroškov tudi to zajamemo v ponudbo.

2.postaviti moramo rok za dokončanje adaptacije

Pri roku smo pozorni na več dejavnikov. Vsekakor upoštevamo strankine želje o dokončanju, vendar iz izkušenj vem da se pri vsaki stvari lahko zalomi zato ta rok vzamemo z rezervo.

3.  kolikšen je vložek adaptacije in kje vse se lahko zalomi ( vložek poveča)

Pri starih stanovanjih /hišah se velikokrat pojavijo dodatni stroški, saj so bile stare gradnje pomanjkljivo izvedene in ne ustrezajo današnjim časom (elektrika je zastarela, vodovod je preparel, stene so razpokane, barva odpada, tla so uničena, streha brez izolacije in pušča, fasada ni izolirana, potreba po menjavi vrat/oken , keramika odstopa,… ) .

Šele ko začnemo s posegom v stare gradnje se lahko natančno oceni strošek ki bo nastal tekom adaptacije. Veliko lahko predvidimo vsega pa zagotovo ne. Zato vedno jemljemo adaptacijo z 20-30 % večjimi stroški od pričakovanih!!

4.  zbrati ponudbe vseh izvajalcev

 Pri ponudbah se srečujemo z različnimi oblikami ponudb, nekatere so z ddv nekatere brez, dostikrat pa končne cene po izvedenih delih precej odstopajo od ponudb. Zato imamo svoje podizvajalce ki jim zaupamo in sodelujemo že vrsto let.

5.  kdaj pričeti z deli

Šele ko zberemo ponudbe izvajalcev lahko določimo začetek gradnje. Uskladiti vse skupaj in narediti delni načrt poteka izvedbe, ki je ključnega pomena.

6.  pričetek adaptacije

Določi se datum, kdaj naj bi se adaptacija zaključila. Vedno vzamemo nekaj rezerve in raje pričnemo z adaptacijo prej, v primeru da se kaj zalomi. Upoštevati je treba vse izvajalce, njihove termine in trajanje izvedbe storitve.

7.  organizacija tekom delovnega procesa

Zelo pomembno je da se izvajalci med seboj dogovarjajo in da ne “plezajo” en čez drugega, saj pride do slabe volje in hitenja. Če stranka sama organizira različne izvajalce, lahko nastane problem če se vse skupaj časovno slabo opredeli kdaj bo kdo nastopil v času delovnega procesa. Velikokrat pa se dogovorimo za adaptacijo na ključ, kjer mi sami organiziramo različne izvajalce tekom delovnega procesa in stranka s tem nima opravka in skrbi.

8.  zaključek adaptacije

Na koncu se opravijo še finese in zaključki, ki so potrebni da vse ugaja željam stranke. Mi vedno odidemo zadovoljni le v primeru če je tudi stranka ZADOVOLJNA!Poglejte si vse naše adaptacije do sedaj :


Adaptacija stanovanja v Ljubljani september 2018

This slideshow requires JavaScript.


Adaptacija April 2016

This slideshow requires JavaScript.


Adaptacija Februar 2018

This slideshow requires JavaScript. 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close